Tin tức »

Tin sức khỏe

Lịch tiêm chủng cho bé

​Đưa trẻ sơ sinh đi tiêm chủng là việc hiển nhiên phải làm của các bậc cha mẹ. Ở những đất nước nghèo, thế giới phải hỗ trợ nhằm thực hiện các chương trình tiêm chủng quốc gia để tránh dịch bệnh hàng loạt.

Lịch tiêm chủng cho bé

​Đưa trẻ sơ sinh đi tiêm chủng là việc hiển nhiên phải làm của các bậc cha mẹ. Ở những đất nước nghèo, thế giới phải hỗ trợ nhằm thực hiện các chương trình tiêm chủng quốc gia để tránh dịch bệnh hàng loạt.

Ở Việt Nam, nhiều năm gần đây, việc tiêm chủng theo chương trình tiêm chủng quốc gia đã trở nên phổ biến, tạo thành một thói quen tốt.

Vì quyền lợi của con em mình và của cộng đồng, dù khó khăn hay bận bịu đến đâu, các bà mẹ cũng phải sắp xếp để đưa con mình đi tiêm chủng. Không nên đợi trạm y tế địa phương không thường xuyên nhắc nhở. Bà mẹ phải nhớ lịch tiêm chủng sau đây và đưa con đi chủng ngừa:

Lịch tiêm chủng theo chương trình tiêm chủng quốc gia (theo Thông tư số 26/2011/TT-BYT ngày 24/06/2011​)

Từ khóa: