Tin tức »

Tin sức khỏe

Kiểm tra bé bị tự kỷ bằng cách rất đơn giản

Phát hiện này có thể trở thành nền tảng cho việc phát triển một dụng cụ chẩn đoán có thể được áp dụng từ rất sớm, giúp can thiệp chữa trị hiệu quả hơn.

Các chuyên gia thuộc Viện Khoa học Weizmann ở thành phố Rehovot (Israel) đã phát hiện có sự khác nhau trong các mô hình ngửi giữa trẻ em tự kỷ và trẻ không bị bệnh này.

Ảnh minh họa

TS Noam Sobel thuộc viện trên cho biết: "Chúng ta có thể xác định tự kỷ và tính chất nghiêm trọng của nó với độ chính xác có ý nghĩa trong chưa đầy 10 phút bằng một cuộc xét nghiệm hoàn toàn không dùng lời nói và không có bất kỳ nhiệm vụ nào kèm theo".

Nghiên cứu quy mô nhỏ nhưng thuyết phục bao gồm 360 trẻ em, với 180 em bị tự kỷ và 180 em còn lại không bị tự kỷ, và mỗi nhóm có 17 bé trai và 1 bé gái. Những trẻ này được cho ngửi mùi dễ chịu và khó chịu trong khi các nhà nghiên cứu xem xét phản ứng ngửi của chúng.

Các trẻ không bị tự kỷ hầu hết hít thở sâu hơn khi ngửi thấy mùi dễ chịu hoặc giới hạn việc hít thở điều chỉnh hành động ngửi của chúng trong vòng 305 mili giây sau khi tiếp xúc với mùi. Tuy nhiên, các trẻ bị tự kỷ lại không có cơ chế điều chỉnh như thế. Sự khác nhau về phản ứng cho phép các nhà nghiên cứu xác định trẻ bị tự kỷ với độ chính xác đến 81%.

Theo SKDS

Từ khóa: